Ford A Tips

 

Tips om Ford A forfjeder

For at give den korrekte højde paa bilens forende skal forfjederen maale som angivet (afmonteret fjeder). 1-A-tips 01


Fjedermanchetter

Disse Fjedermanchetter af ny konstruktion forhindrer knirken af fjedrene, og beskytter dem mod snavs og vand. Et særkende ved disse nye fjedermanchetter er en speciel oliepude, som til stadighed holder fjedrene smurt og vedligeholder deres ydeevne uden videre pasning.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA


  Hovedafbryder.

Det kan være en god ide at montere en hovedafbryder, saa din Ford A ikke har strøm i hele systemet ved stilstand. Hovedafbryderen monteres nemt og diskret i bunden af bilen i forbindelse med batteriets stelkabel. Hovedafbrydere faas i flere udgaver.
HUSK: Afbryd kun strømmen når motoren er standset. Hvis du afbryder strømmen
når motoren/bilen er i fart, risikerer du at alle pærer som er tændt springer.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Varmeafleder til strømfordeler

02-Scan-003
Denne varmeafleder anbefales til beskyttelse af kondensatoren.


Indstilling af tændingstidspunkt.

Tændingsarmen ved rattet føres helt op (lav tænding)
Kontroller platinernes aabning, .018″ – .022″.
“Timing Pin” skrues ud, og vendes om.
Motoren drejes langsom rundt, samtidig trykkes ind paa “Timing “Pin”.
Drej motoren indtil “Timing Pin” glider ind i en lille fordybning i kanstakseltandhjulet.
Medens “Timing Pin” forbliver paa plads fjernes strømfordeler laag, dæksel og rotor.
Knastens laaseskrue løsnes indtil knasten kan drejes.
Rotor sættes paa igen, og rotor og knast drejes saa rotorarm peger mod kontaktpunkt
til tændrør nr. 1.
Rotor fjernes, drej knasten i retning mod uret indtil platiner er helt aabne. Drej derefter knasten tilbage i retning med uret, indtil platiner lige lukker. Knastens laaseskrue spændes igen.
Tændingstidspunkt er nu indstillet.
Naar motoren kører drejer knast/rotor i retning mod uret. gnisten kommer lige naar platiner aabner. Brug evt. en prøvelampe til kontrol. Vær opmærksom paa “slør” i fordeleraksel.

HUSK AT SKRUE “Timing pin” PAA PLADS IGEN.

HJÆLPEVÆRKTØJER:
Dette lille værktøj, A-6024, bestaar af et lille plastikrør med hætte og en lille tynd fjeder. Plastikrøret med fjeder støtter ind mod kølereren og fjederen trykker let paa “Timing Pin”. Du har saa begge hænder fri til at dreje haandsvinget, og kan se naar “Timing Pin” rammer den lille fordybning i knastakseltandhjulet

Dette værktøj, A-6025, kan ligeledes være en hjælp. Værktøjet skrues ind i stedet for “Timing Pin”, saa langt ind at ringen hænger lodret ned. Nu har du begge hænder fri til at dreje haandsvinget. Naar den lille fordybning i knastakseltandhjulet kommer forbi svipper ringen op til vandret.

Begge stykker værktøj kan købes hos: www.snydersantiqueauto.com
Eller maaske er du lidt fingernem og fikser værktøjet selv.


Vanskelig start af varm motor kan være daarlige forbindelser i ledningsnettet og tændspolen kan være forkert forbundet (omvendt polaritet).

1-ScanPaa tegningerne herover vises en simpel maade til at kontrollere tændspolens polaritet


Strømfordeler/platiner

05-A fordeleraksel        Strømfordelerens smørekop er anbragt saaledes at olien har vanskelig ved at naa op til øverste bøsning. Denne ulempe kan afhjælpes ved at gennembore skrue og aksel som vist paa billede. Ved at afmontere strømfordelerens laag og rotoren er det let at tilføre den øverste bøsning et par draaber olie.

10-A platiner

Naar du skal skifte platiner er det en god ide samtidig at kontrollere ledningen mellem platiner og nederste plade i strømfordeleren. Vil du slippe hurtigere om ved at skifte platiner, kan holdeskruen tildannes som vist paa billedet. Platinerne skal aabne .018 – .022”


Brug ikke fedt

Ford A styrehus er i mange tilfælde udstyret med en smørenippel. Det giver det fejlagtige indtryk at der skal smøres med fedt. BRUG IKKE FEDT staar der i instruktionsbogen, og i Ford Service Bulletin bliver Ford-forhandlerne adskillige gange gjort opmærksom paa at det rigtige smøremiddel er gear- og bagtøjsolie med en konsistens af 600W (SAE 250).

Med disse dele kan 7-tands styrehus gøres olietæt.
07-Tæt styrehus Og Med disse dele kan 2-tands styrehus gøres olietæt.
11-Tæt styrehus 1-001


 Dæktryk.

Foreskrevet lufttryk i dækkene: 21” og 19”  = 35 lbs.
62-trykmoeler_small


Ventilatorvinge

Den originale ventilatorvinge har tendens til at revne tæt paa navet. HUSK jævnligt at kontrollere. En knækket og vildfaren vingehalvdel er en særdeles ubehagelig oplevelse, det kan gaa haardt ud over baade køler og motorhjælm. 09-Vent.vinge


Mange har oplevet denne situation:

Naar topstykket, efter udskiftning af toppakning, lige skulle have den sidste efterspænding, saa lød der et lille skarpt ”knæk”. Resultat, et knækket ”øre” paa øverste vandstuds. En ældre mekaniker, som var vokset op med Ford A, fortalte at han brugte et par stumper fra omslaget paa en tændstikæske, og lagde dem ind mod støtteboltene fra hver side (se billedet). Materialet klemmes ud naar topstykket spændes, men giver netop lige den ”modvægt” der skal til, saa der ikke knækker et ”øre”. 1-knækkede ører 1


  A-toppakning | Tilspænding A-topstykke

13-A-6051-M ny toppakning

01-toppakNy type top-pakning med silicone (de røde striber). Giver bedre tætning langs udvendige kanter. Denne type toppakning skal ikke smøres 
med tætningsmasse, man skal blot være opmærksom paa at pakningsfladerne er rene og tørre.  Tilspænding af Ford A topstykke foregaar bedst i rækkefølge som vist paa tegning. Det giver det bedste resultat. Tilspænding: 55 ft./lbs
Varm motoren stille op i 15-20 minutter. Lad motoren blive kold (minimum 6 timer).
Efterspænd i samme rækkefølge.
Efterspænd igen efter 700-800 kilometer.


 Ford A tændrør

Elektrode afstand: .035” (= 0.9 m/m).

1-A-tips 17-1


Spildbakke.

Til opsamling af oliespild fra motorens bagerste hovedleje. Et svagt punkt ved Ford A motoren. Splidbakken hægtes let paa under svinghjulshuset

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Luftfilter.

Et nyttigt tilbehør.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Benzinfilter.

Har du problemer med urenheder i benzinen kan et filter, monteret oveni
benzinhane op i tanken, være en løsning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Er der rustpartikler i tanken, kan en magnet, monteret paa en stang skruet i et
gammelt tankdæksel, fange rustpartiklerne. Eller du kan anbringe magneten udvendig
på bunden af benzintanken.
En mere omfattende løsning kan være at afmontere benzintanken, rense saa godt som muligt og tørre ved hjælp af trykluft. Derefter gives benzintanken en “tankforsegling” indvendig. Men husk, den tankforsegler du bruger skal kunne taale alcohol.


“Daarlig forbindelse”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJeg har oplevet at der havde dannet sig ir paa gevindet af den stilbare del af platinerne. Ved at løsne skruen og dreje en halv omgang frem og tilbage blev der forbindelse og motoren
kunne starte igen.


1-Scan


 Smøring af Ford A

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Et smøreskema kan være praktisk og pynte paa garagevæg.


Ford A ledningsnet

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFord A monteret med torpedolygter
OLYMPUS DIGITAL CAMERAFord A med parkeringslys i forlygter


Naar du …..

– reparerer bremserne paa din Ford A, saa undlad at smøre de bevægelige dele.
Støv fra bremsebelægning og tromler sætter sig i fedtet, og det hele bevæger
sig trægt. Ved brug bliver bremserne varme, det kan foraarsage at fedtet løber
ud paa bremsebelægningen.
De bevægelige dele i bremserne er meget haarde og har meget lav friktion og
slid uden smørelse.
Smør kun sparsomt de aksler som bremsearmene sidder paa.


Flere tips her